Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Blog Kontakt
 

Jak odzyskać pieniądze od osoby prywatnej? - 5 sposobów od Komornika

Odzyskiwanie należności może być trudne i czasochłonne. Istnieje jednak kilka sposobów, które mogą pomóc Ci ściągnąć długi za niezapłaconą fakturę lub alimenty bądź zwyczajnie odzyskać pożyczone pieniądze. Na początku spróbuj przypomnieć się dłużnikowi i polubownie rozwiązać sprawę. Jeśli okaże się to nieskuteczne, to pozostaje Ci wejście na drogę sądową i skorzystanie ze wsparcia komornika. Jak odzyskać pożyczone pieniądze od osoby prywatnej?

Polubowne rozwiązanie sprawy

W celu wyjaśnienia sytuacji skontaktuj się z osobą prywatną, która nie uregulowała faktury, zalega z długami, alimentami lub pożyczonymi pieniędzmi. Zanim zdecydujesz się na drogę sądową i pomoc komornika, spróbuj najpierw rozwiązać sprawę polubownie, czyli porozmawiać i dowiedzieć się, dlaczego dłużnik nie zapłacił w terminie i czy w ogóle jest w stanie to zrobić. Jeśli kontakt bezpośredni jest utrudniony — bo dzieli was znaczna odległość — skorzystaj z telefonu lub maila. Jak jeszcze można odzyskać pożyczone pieniądze?

Przygotuj przedsądowe wezwanie do zapłaty

W przypadku, gdy faktura dalej jest niezapłacona, długi nie są odzyskane, a alimenty nieściągnięte, możesz poinformować osobę prywatną o konsekwencji dalszego unikania odpowiedzialności. Przede wszystkim uświadom go, że przygotowałeś i wysłałeś przedsądowe wezwanie do zapłaty — może zdarzyć się, że na samą wiadomość o tym, dłużnik natychmiast zwróci pieniądze. Odpowiednie wzory dokumentów są dostępne w Internecie.

Droga sądowa

Jeżeli przedsądowe wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, by ściągnąć i odzyskać dług, alimenty lub pieniądze za fakturę od osoby prywatnej, pozostaje Ci wejście na drogę sądową. Na tym etapie konieczne jest złożenie pozwu o zapłatę należności, w którym musisz zawrzeć szczegółowy opis sprawy, dane swoje i wierzyciela oraz informację o tym, czy zostały podjęte próby polubownego rozwiązania sprawy. Dłużnik, który nie zastosuje się do nakazu w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania, powinien liczyć się z wszczęciem egzekucji komorniczej.

Egzekucja komornicza

Celem egzekucji komorniczej jest ściągnięcie z majątku osoby prywatnej należności za niezapłacone faktury, nieuregulowane długi i pożyczki lub alimenty, czym zajmuje się specjalnie do tego wydzielony komornik sądowy. Może on przejąć środki o odpowiedniej wysokości znajdujące się kontach lub sprawdzić wartość posiadanych przez dłużnika nieruchomości. Po zajęciu komorniczym najczęściej dochodzi do licytacji długu, z którego środki zostają przekazane wierzycielowi.

Licytacja i sprzedaż długu

Ostatnim sposobem jest sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności. By to zrobić, musisz zarejestrować się na stronie podmiotu prowadzącego giełdę i podać informacje dotyczące zadłużenia oraz dane dłużnika zalegającego z należnością za niezapłaconą fakturę, alimenty bądź pożyczone pieniądze. W przypadku gdy druga osoba prywatna lub firma windykacyjna wykupi należność, odzyskasz jedynie część środków, ponieważ ceny ofert zależą od wartości i liczby długów.


Adres: ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów Tel: 22 723-01-55, 22 753-57-00 e-mail: pruszkow3@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej ogl±dać w rozdzielczo¶ci 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates