Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Blog Kontakt
 

Właściwość terytorialna komornika sądowego Pruszków

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Sebastiana Dulko

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego w Pruszkowie

(Sąd Rejonowy w Pruszkowie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów , Michałowice , Nadarzyn , Ożarów Mazowiecki , Raszyn i Stare Babice )

WAŻNA UWAGA DLA WIERZYCIELI !

Zgodnie z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości; 2) o wydanie nieruchomości; 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika


Adres: ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów Tel: 22 723-01-55, 22 753-57-00 e-mail: pruszkow3@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter wył±cznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej ogl±dać w rozdzielczo¶ci 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates