Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Blog Kontakt
 

Wzory wniosków egzekucyjnych do komornika    


Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.


    Wnioski podstawowe

Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM):
- jeden dłużnik  Otwórz...
- dwoje dłużników  Otwórz...
- troje dłużników  Otwórz...
- czworo dłużników  Otwórz...

Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP):
- jeden alimentowany   Otwórz...
- dwoje alimentowanych   Otwórz...
- troje alimentowanych   Otwórz...
- czworo alimentowanych   Otwórz...
- pięcioro alimentowanych   Otwórz...

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...
Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych   Otwórz...


    Eksmisja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji ¶wiadczenia pieniężnego   Otwórz...
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...


    Egzekucja z wierzytelno¶ci zwi±zanej z posiadaniem dokumentu

Wniosek o wszczęcie egzekucji zwi±zanej z posiadaniem dokumentu   Otwórz...
O¶wiadczenie dłużnika zajętej wierzytelno¶ci   Otwórz...
Wniosek o ustanowienie kuratora prawa   Otwórz...
Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa   Otwórz...
Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa   Otwórz..
O¶wiadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własno¶ć   Otwórz...

    Zlecenie poszukiwania maj±tku   Otwórz...

Adres: ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów Tel: 22 723-01-55, 22 753-57-00 e-mail: pruszkow3@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter wył±cznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej ogl±dać w rozdzielczo¶ci 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates